พัทยาบางละมุง ทำเลฮิตโครงการคอนโดของจังหวัดชลบุรี

สถานการณ์ตลาดที่อาศัยในภาคตะวันออก มี 3 จังหวัดหลักที่มีจำนวนโครงการบ้าน คอนโดเยอะ คือจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา โดยทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ของธอส. ได้เข้าสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายในชลบุรี ใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ พานทอง บ้านบึง และพนัสนิคม มีทั้งหมด 708 โครงการ จำนวนหน่วยในผังทั้งหมด 151,246 ยูนิต โดยมูลค่าโครงการรวมถึง 428,772 ล้านบาท

ในจำนวนที่ได้กล่าวข้างต้น มีจำนวนยูนิตเหลือขาย 35,811 ยูนิต ประกอบด้วยโครงการบ้าน 66,569  ยูนิต ลดลงจากปี 2559 ที่มีจำนวน 73,533 ยูนิต และเป็นอาคารชุดรวม 84,677 ยูนิต ลดลงจากปี 2559 ที่มี 101,451  ยูนิต ในอำเภอบางละมุง เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยยูนิตเหลือขายถึง 42.6% เป็นโครงการอาคารชุด

หน่วยยูนิตเหลือขายที่อยู่ในระหว่างการขาย แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 498 โครงการ จำนวน 66,569 ยูนิต คิดเป็นจำนวนหน่วยมากเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านระดับราคาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 ถึง 3 ล้านบาท คิดเป็น 31.4% รองลงมาอยู่ในระดับราคา 1.5 ถึง 2 ล้านบาท (23%)

สำหรับอาคารชุดมีโครงการอาคารชุดที่อยู่ในระหว่างการขาย 210 โครงการ มีจำนวนยูนิตเหลือขายถึง 84,677 หน่วย เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีมูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 238,023 ล้านบาท เหลือขาย 12,296 ยูนิต มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 39,536 ล้านบาท

ทั้งนี้พบว่าหน่วยโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอบางละมุงมากสุด 61% รองลงมา อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี 17% อำเภอศรีราชา 15%  และอำเภอสัตหีบ 6%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ