นักลงทุนจีนกลับมาฟื้นอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่

ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนจีนซะเป็นส่วนใหญ่ ในด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในเชียงใหม่ คนจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมากกว่าลูกค้าที่เป็นคนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถ้าหากพิจารณาจากจำนวนลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทในการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว พบว่า 60% เป็นกลุ่มลูกค้าชาวจีน และอีก 20% เป็นกลุ่มลูกค้าในแทบเอเชียที่เป็นประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศฮ่องกงและเกาหลีอีกแค่ 20% เป็นชาวอเมริกาและยุโรปทั้งนี้แล้วในสัดส่วนของโควต้าที่ชาวต่างชาติจะถือครองกรรมสิทธิ์ได้ 49%

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย นายภัทรชัย ทวีวงศ์ ได้ระบุไว้ว่า ลูกค้าที่เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่นั้น ได้มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสัดส่วนสูงสุดถึง 60% และยังคาดว่าภายในปีนี้จะมีอัตราส่วนที่มากขึ้นสูงสุดถึง 70% เนื่องจากชาวจีนนั้นเห็นช่องทางโอกาศในการลงทุนที่จะซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงการส่งลูกหลานหรือเชื้อสายเข้ามาศึกษาต่อภายในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นอีกด้วย โดยการลงทุนของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นจะเป็นการซื้อกักตุนไว้เพื่อการลงทุนซะส่วนใหญ่ รวมไปถึงเป็นการลงทุนซื้อไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในวัยที่เกษียน

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้นักลงทุนชาวจีนนั้นได้เข้ามามีบทบาทในการลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนจีนที่เป็นนักลงทุนสามารถบินตรงมาจากประเทศจีนถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างสะดวกง่ายดายเพียงใช้เวลาประมาณแค่ 2.30 ชั่วโมง เนื่องจากมีสายการบินประจำที่บินตรงไปยังประเทศจีนและอีกทั้งยังอยู่ในเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนอีก 14 เส้นทาง โดยมีเส้นทางการบินมากถึง 36 เที่ยวบินต่อวัน หรือเฉลี่ยมากถึงวันที่ละ 6 พันคนต่อวัน ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่า 2 ล้านคน และนอกจากนักลงทุนชาวจีนแล้ว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีกลุ่มลูกค้าประเทศอื่นในแถบเอเชียอยู่ประมาณ 20% คือชาวประเทศฮ่องกงและเกาหลีอีก 20% เป็นกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา

จังหวัดเชียงใหม่นั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอากาศค่อนข้างคล้ายกับในประเทศจีนซะส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยงต่างๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้นกลุ่มนักลงทุนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงสนใจคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก และกลุ่มชาวจีนนั้นยังได้รับสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้มากถึง 49% ซื้อจะแตกต่างจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนที่ให้สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเช่าระยะยาว ทั้งนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้กลุ่มคนจีนเข้ามาสนใจซื้อคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากภายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตามประเทศจีนได้มีนโยบายในการปราบปรามทุจริตการคอรร์รัปชั่นในช่วงนี้เป็นอย่างมาก โดยมีผลกระทบกับการนำเงินจากประเทศจีนนั้นออกภายในประเทศจะค่อนข้างทำได้ยากและทำให้มีความยุ่งยากในการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย โดยบางรายถึงกับต้องใช้วิธีการรูดบัตรเครดิต ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะมีบัตรเครดิตหลายใบและจะใช้วิธีการรูดชำระเงินค่าคอนโดมิเนียมทั้งหมดแทนที่จะโอนเงินกลับมายังประเทศตัวเอง และส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าชาวจีนจะสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่ภายในเมืองเช่น ย่านนิมมานเหมินทร์ บริเวณโดยรอบห้างสรรพสินค้า และบริเวณรอบสนามบิน โดยการซื้อจะเป็นการซื้อตามโควต้าที่ 49% ที่ชาวต่างชาติจะถือครองกรรมสิทธิ์ได้ และนอกจากนั้นยังมีการซื้อผ่านบริษัทนายหน้าหรือมีการซื้อผ่านในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย

จากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งบริษัท โรงแรมหรือว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือในด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่เปิดให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างมาก สำหรับแนวโน้มในปี 2561 ในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียนในจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ว่าจะยังเป็นการชะลอตัวอยู่แต่ถือว่ายังไม่มากเท่ากับในปี 2559-2561 ที่มีปัจจัยสนับสนุนโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในอนาคต โดยคาดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องจับตามองกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญว่าการลงทุนอาจจะเป็นผลดีในระยะสั้นหรือจะสร้างปัญหาในระยะยาวให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย